ارتش آمریکا به سراغ زنان و دختران افغانی می رود

مجموعه : مجله خبری
ارتش آمریکا  به سراغ زنان و دختران  افغانی می رود

به گزارش خبرنگار مشرق، آمریکا قصد دارد با مد نظر قرار دادن الگوهای توسعه غربی و ارزش های آمریکایی به سراغ زنان افغانستان برود.

استارز اند استرایپس (Stars and stripes) نوشت: اردوگاه تفنگداران دریایی آمریکا در استان هلمند افغانستان خبر داد که از ماه آینده زنان افغانی می توانند از طریق برنامه ای در رادیو جهانشان را شکل دهند.
آمریکاییها ترویج سواد را نخستین گام برای تحقق اهداف خود می دانند. مج نینا داماتو، فرمانده منطقه ای نیروهای آمریکایی در این باره می گوید: زنان افغانی می توانند با در دست داشتن تنها یک کاغذ و قلم هر روز این برنامه رادیویی 30 دقیقه ای را که حروف الفبای پشتو، خواندن کلمات و دستور زبان را درس می دهد دنبال کنند.
او می افزاید:این برنامه رادیویی برای زنان 25 تا 40 ساله افغانی در نظر گرفته شده که تا به حال پایشان را در مدرسه نگذاشته اند یا بدون همراهی یکی از مردان خانواده شان جایی نرفته اند.

او می گوید:«اگر زنان افغانی به سراغ ما نمی آیند خوب ما به سراغ آنها می رویم».
وی در ادامه نرخ سواد در افغانستان را کمتر از 30 درصد اعلام کرد و این که این رقم در استان هلمند در مورد مردان 8 درصد و در زنان یک درصد است.

 داماتو نرخ پایین سواد را مانعی در راه ثبات جامعه و همچنین ایجاد هویت ملی قلمداد کرد و گفت: شوروی و رهبران طالبان متعمداً نرخ سواد را تا این حد پایین آورده اند.
در این زمینه، ناخدا یکم ترنت هیکمن نیز می گوید: رادیوهای دستی چینی که نیروهای کمکی امنیت بین المللی در چهار سال گذشته بین دهها هزار افغانی پخش کرده اند از محبوبیت بالایی بین آنها برخوردار است.بر اساس گزارشها حدود 84 درصد از افغانها و از جمله زنان هر روز به این رادیوها گوش می دهند. از این فرصت می توان برای حل مشکل بی سوادی استفاده کرد.
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز