لاچین سیر
بچه های آسمان
کاهش وزن

مناجات نامه رایانه ای

مناجات نامه رایانه ای

ای خدا Hard دلم Format مکن ……………………………… Filed من را خالی از برکت مکنOption غم را خدایا On مکن …………………………………. File اشکم را خدایا Run مکن


Deltree کن شاخه های غصه را ……………………………. سردی و افسردگی هر سه را


Jumper شادی بیا تا Set کنیم ………………………………. سیستم اندوه را Reset کنیم


نام تو Password درهای بهشت ………………………….. آدرس Email سایت سرنوشت


ای خدا روز ازل Cad داشتی ……………………………… Mouse بود اما مگر Pad داشتی


که چنین طرح 3D می زدی ……………………………….. طرح خود بر روی CD می زدی


تا نیفتد Bug در اندیشه مان …………………………….. تا که ویروسی نگردد ریشه مان


ای خدا بر ما ایمن فرست ………………………………….. بهر دلهای پر آتش Fan فرست


ای خدا حرف دلم با کی زنم ……………………………… Help می خواهم که F1 می زنم


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ