لاچین سیر
بچه های آسمان
کاهش وزن

فرهنگنامه فارسی!!! طنز

 


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آب گل آلود» بگویید: حوزه عملیات شیلات!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آتش» بگویید: ویزای سفر به خاكستر!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آسانسور» بگویید: تاكسی دیواری!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: انبر!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آفتابه» بگویید: منشور! 


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: ریشخندی از روبرو!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «آینه» بگویید: من درش پیدا!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «اولاد» بگویید: تسلی دل و آزار جان!زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بربری» بگویید: بیسكویت تركی!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بغض» بگویید: دیباچه هق هق!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «بهشت» بگویید: آنچه نبینید!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پاك كن» بگویید: مالش بر دانش!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پای گربه» بگویید: پاكت!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «پراید» بگویید: ژیان تحت ویندوز!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تسبیح» بگویید: آلت عبادت!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تلویزیون» بگویید: ناطق نوری!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «توالت فرنگی» بگویید: انجام!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «توالت» بگویید: زورخانه انفرادی!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «تولد» بگویید: نوبر حیات!


زین پس به جای واژه غریب و نامانوس «چاپلوس» بگویید: لبخند تا اطلاع ثانوی


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ