لاچین سیر
بچه های آسمان
کاهش وزن
فوتبال ورزشی

مناجات خواجه عبدالله رایانه ای


مناجات خواجه عبدالله رایانه ایای خدا hard دلم format نما
 از فریب ناکسان راحت نما


جمله ویروسند مردمان دون
 استغیرالله مما یفترون


فایل عشقت را کپی کن در دلم
 deltree کن شاخه های باطلم


jumper روح خلائق set نما
 گام هاشان در رهت ثابت نما


گر ز انفاست دلی scan شود
 از شرور دید و دذ ایمن شود


بهر روی زرد سیمین تن فرست
 بهر دم‌های پر آستر fan فرست


ای خدا file عذابت run مکن
 با ضعیفان هیچ جز احسان مکن


از همان صبحی که اول گل دمید
 بی نیاز از cod خدایش آفرید


کارگاه آفرینش cod نداشت
 ram نبود و mouse آن همpad نداشت


عشق گل حق در دل بلبل نهاد
 بر شقایق داغ چون lable نهاد


system عشقش بری از هرerror
 گوهر مهرش در سینه همچو دُر


عشق نرم افزار راه انداز ماست
 عشق password و وصال کبریاست


خالی از عشق و محبت دل مباد
بی صفا چون عاصی intel مباد


بهتر آن باشد سرودن ول کنم
زین تن خاکی دَمی dos shell کنم


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ