نگرانی شدید از آغاز موج سوم انتقال ایدز

مجموعه : ایدز HIV
دكتر مجید رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این كه طی دهه هفتاد شروع ایدز در میان معتادان تزریقی روز به روز افزایش می‌یافت، عنوان كرد: بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت بهداشت، در سال‌های اخیر چنین وضعیتی را در میان افرادی كه دارای رفتارهای پرخطر جنسی هستند، شاهدیم.

وی آن دسته از زنان آسیب‌دیده اجتماعی كه به هر دلیل ممكن است نسبت به رفتارهای پرخطر جنسی اجباری یا اختیاری مبادرت ورزند را در معرض ابتلا به HIV عنوان و اضافه كرد: سازمان بهزیستی به همه این افراد دسترسی ندارد.

رضازاده ادامه داد: از آنجا كه كلیه گروه‌های آسیب دیده اجتماعی همچون دختران فراری و زنان آسیب دیده چنین رفتارهایی ندارند، نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد افراد در معرض HIV از طریق رفتارهای پرخطر جنسی ارائه داد.

دبیر كمیته پیشگیری و كنترل ایدز سازمان بهزیستی كشور با بیان این كه این افراد اغلب از طریق مراجع قضایی به بهزیستی معرفی می‌شوند، خاطرنشان كرد: عده‌ای از آنها نیز به صورت خودمعرف و یا با مراجعه به اورژانس اجتماعی شناسایی می‌شوند.

وی ارائه آموزش از طریق گروه‌های همسان زنان و دختران در معرض HIV را یكی از مهمترین برنامه‌های كاهش آسیب سازمان بهزیستی برای این دسته از افراد برشمرد و افزود: گروه‌های همسان پس از كسب آموزش‌های لازم نسبت به آگاه‌سازی زنان و دختران در معرض HIV شناسایی شده از سوی بهزیستی اقدام می‌كنند.

وی در توضیح گروه‌های همسان، اظهار كرد: این افراد از میان زنان و دختران آسیب دیده‌ای انتخاب می‌شوند كه رفتارهای بهتری نسبت به دیگر زنان و دختران آسیب دیده دارند.

به گفته رضازاده، در مواقع لزوم اقلام بهداشتی نیز در اختیار این گروه قرار می‌گیرد.

 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز