لاچین سیر
بچه های آسمان
کاهش وزن

اگر كسی را دوست داری؟

 

شكسپیر : اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده


دانشجوی زیست شناسی : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن … او تكامل خواهد یافت


دانشجوی آمار : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن … اگر دوستت داشته باشد ، احتمال برگشتنش زیاد است و اگر نه احتمال ایجاد یك رابطه مجدد غیر ممكن است


دانشجوی فیزیك : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن …اگر برگشت ، به خاطر قانون جاذبه است و اگر نه یا اصطكاك بیشتر از انرژی بوده و یا زاویه برخورد میان دو شیء با زاویه صحیح هماهنگ نبوده است


دانشجوی حسابداری : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن … اگر برگشت ، رسید انبار صادر كن و اگر نه ، برایش اعلامیه بدهكار بفرست


دانشجوی ریاضی : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن … اگر برگشت ، طبق قانون 2=1+1 عمل كرده و اگر نه در عدد صفر ضربش كن


دانشجوی كامپیوتر : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن … اگر برگشت ، از دستور كپی – پیست استفاده كن و اگر نه بهتر است كه دیلیت اش كنی


دانشجوی خوشبین : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن… نگران نباش بر می گردد


دانشجوی عجول : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن … اگر در مدت زمانی معین بر نگشت فراموشش كن


دانشجوی شكاك : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن …اگر برگشت ، از او بپرس ” چرا ” ؟


دانشجوی صبور : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن …اگر برنگشت ، منتظرش بمان تا برگردد


دانشجوی رشته صنایع : اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن …اگر برگشت ، باز هم به حال خود رهایش كن ، این كار را مرتب تكرار كن…….


پایگاه فرهنگی هنری تکناز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد
فروش بلیط هواپیما
Xبستن تبليغ