لاچین سیر

نخست وزیر صلح طلب اسرائیل (کاریکاتور)

مجموعه : کاریکاتور
نخست وزیر صلح طلب اسرائیل (کاریکاتور)
منبع: روزنامه الحیات چاپ لندن
 

 

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد