سردرگم شدن این دختر 17 ساله بعد از تغییر جنسیت

مجموعه : گوناگون
 
خانم و در اصل آقای ریا کوپر سال گذشته با عنوان جوانترین فردی که در انگلستان تغییر جنسیت داده است به تیتر اول رسانه های این کشور تبدیل شد. به گزارش تکناز او یک پسر 17 ساله بود که علیرغم مخالفت های خانواده خود را به یک دختر تبدیل کرد و به همین دلیل از سوی خانواده اش طرد شد.
 
اکنون پس از گذشت یک سال این خانم 18 ساله تصمیم دارد دوباره تغییر جنسیت داده و یک پسر باشد. او عمل تغییر جنسیت کامل که قرار بود ژانویه سال جدید میلادی برگزار شود لغو کرده است و میگوید استفاده از هورمونهای زنانه که باعث تغییر اندام او شده است باعث ناراحتی اوست.
 
او معتقد است تنها از نظر روانی یک دختر است  و دوست دارد از نظر جسمی یک مرد باشد. او که تا کنون دو بار دست به خودکشی زده است در مصاحبه اش گفته است : این هورمونها باعث برهم خوردن تعادل روانی من شده است گاهی شادم و گاهی واقعا ناراحتم .من فکر میکنم تنها عمل تغییر جنسیت دوباره به من کمک خواهد کرد.
 
به گفته وی او در آرزوی خوشبختی به عنوان یک زن از سن 12 سالگی لباس دخترانه پوشید و در 15 سالگی تصمیم گرفت تغییر جنسیت دهد اما حالا از تنهایی خسته شده است و میخواهد دوباره یک مرد باشد. وی اکنون بیکار است و در خانه یکی از دوستان خود اقامت دارد ولی قصد دارد بعد از عمل تغییر جنسیت به استخدام ارتش درآید.