تبلیغات

تبلیغات

لحظه جان سپردن کودک در برابر مادر (تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
لحظه جان سپردن کودک در برابر مادر (تصویری)
لحظه جان سپردن کودک در برابر مادر (تصویری)
 
لحظه لبخند کمرنگ مادر سومالیایی و امید او برای بهبودی فرزندش تا جان سپردن کودکش در اثر قحطی و بیماری، صحنه ای که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. عکاس رویترز این عکس ها را تاثرآورترین عکسهایی عنوان کرده که گرفته است.

تبلیغات