تصویر جنازه قذافی !!!

مجموعه : مجله خبری
تصویر جنازه قذافی !!!
برخی از سایت های ایننرنتی و رسانه ها عکسی منتسب به قذافی را منتشر کردند که از کشته شدن وی توسط انقلابیون خبر می دهد. با این همه حتی خود انقلابیون هم آن را تایید نکرده اند.
 
 
 
 
a