عکس های گردشگری به روستای سپیدان

عکس های گردشگری به روستای سپیدان
روستای اسپیدان، در میان دره‏ای زیبا واقع شده است و پیرامون آن را کوه‏های مرتفعی فرا گرفته است. این روستا از جنوب غربی به کوه آق قیه و از شمال غربی به کوه اسب و از جنوب غربی به تنگة دهیر مزه محدود می‏شود. موقعیت منحصر به فرد این روستا به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی در فهرست چند روستای گردشگری استان بجنورد قرار دارد.