تبلیغات

تبلیغات

پرچم جدید آمریکا در جنبش وال استریت (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
پرچم جدید آمریکا در جنبش وال استریت (عکس)

معترضان جنبش وال استریت با جایگزین کردن آرم کمپانی چند ملیتی بجای ستاره های پرچم آمریکا، اعتراض خود را به حاکمیت سرمایه داری بر جامعه آمریکایی و استثمار مردم آمریکا به نمایش می گذارند.

پرچم جدید آمریکا در جنبش وال استریت (عکس)

منبع : خبرگزاری فارس

 

تبلیغات