لاچین سیر

چرا خوردن مشروب ممنوع هست !!! ( تصویری )

چرا خوردن مشروب ممنوع هست !!! ( تصویری )
خوردن مشروب هوش را از سر میبرد و انسان را به رفتاری عجیب وا میدارد ازجمله این رفتار نداشتن کنترل بر روی اعصاب و روان هست که باعث مشکلات فراوانی در سیستم کنترل بدن خواهد شد.
عکسهای زیر نمونه ای طنز آمیز از خوردن مشروب میباشد !!!
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد