انبارهای مهمات سرهنگ در لیبی (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
انبارهای مهمات سرهنگ در لیبی (عکس)
انبارهای مهمات پنهان قذافی یکی پس از دیگری در طرابلس و سرت یافت می شود

 انبارهای مهمات سرهنگ در لیبی (عکس) انبارهای مهمات سرهنگ در لیبی (عکس) انبارهای مهمات سرهنگ در لیبی (عکس) انبارهای مهمات سرهنگ در لیبی (عکس) انبارهای مهمات سرهنگ در لیبی (عکس)