تابلوی غدیر خم اثر استاد محمود فرشچیان (عکس)

مجموعه : تصاویر مذهبی
تابلوی غدیر خم اثر استاد محمود فرشچیان (عکس)
تابلوی غدیر خم اثر استاد محمود فرشچیان (عکس)