عکس های دیدنی نقاشی های کودکانه ننه صنوبر

عکس های دیدنی نقاشی های کودکانه ننه صنوبر

ننه صنوبر مهدور 76 ساله مدتی است که با کشیدن نقاشی های کودکانه ی خود در محله یافت آباد و امام زاده حسن (ع) تهران به امرار معاش می پردازد .