لاچین سیر

املاک ویترین

عکسهایی از یک سگه گله باهوش

عکسهایی از یک سگه گله باهوش
عکسهایی از یک سگه گله باهوش
این سگ برای کنترل گوسفندان از روی آنها حرکت میکند و به این طرف و آن طرف حرکت میکند.
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي