لاچین سیر

دیدار احمدی نژاد با رهبر کوبا فیدل كاسترو + عکس

مجموعه : مجله خبری
دیدار احمدی نژاد با رهبر کوبا فیدل كاسترو + عکس
دیدار احمدی نژاد با رهبر کوبا فیدل كاسترو + عکس