تبلیغات

تبلیغات

به این میگن جنتلمن واقعی ! + تصاویر

مجموعه : عاشقانه
به این میگن جنتلمن واقعی ! + تصاویر
به گزارش تکناز این آقا پرنده سمت راست وقتی‌ میبینه یک خانم خوشگل کنارش هست شکارش را به او تقدیم میکنه،پرنده خانوم اول ناز میکنه ولی‌ بعد از این غذای خوشمزه نمیگذرد و هدیه را قبول میکنه.به این میگن جنتلمن.
 
به این میگن جنتلمن واقعی ! + تصاویر
 
به این میگن جنتلمن واقعی ! + تصاویر
 
به این میگن جنتلمن واقعی ! + تصاویر
 

به این میگن جنتلمن واقعی ! + تصاویر
 
به این میگن جنتلمن واقعی ! + تصاویر
 
 

تبلیغات