تبلیغات

تبلیغات

ایجاد عصر هنری با قدم زدن در برف های سرد ! + تصاویر

ایجاد عصر هنری با قدم زدن در برف های سرد ! + تصاویر

در چند هفته گذشته هنرمندی به نام سونیا هنریچد به کمک پنج تن دیگر از دوستانش توانستند یک اثر هنری بر روی برف ایجاد کند. نکته جالب در مورد این اثر این است که تمام آن به وسیله قدم زدن و رد پا ایجاد شده است.


ایجاد عصر هنری با قدم زدن در برف های سرد ! + تصاویر

ایجاد عصر هنری با قدم زدن در برف های سرد ! + تصاویر

ایجاد عصر هنری با قدم زدن در برف های سرد ! + تصاویر

ایجاد عصر هنری با قدم زدن در برف های سرد ! + تصاویر
 

تبلیغات