لاچین سیر

تفاوت دیوار مهدکودک در ایران با اروپا (عکس)

تفاوت دیوار مهدکودک در ایران با اروپا (عکس)
واقعا چرا …؟!
 
تفاوت دیوار مهدکودک در ایران با اروپا (عکس)

دیوار یکی از مهد کودک در اروپا که بر روی آن یکی از شعرهای حافظ درج شده است

 
تفاوت دیوار مهدکودک در ایران با اروپا (عکس)

دیوار یکی از مهد کودک ها در تهران

 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد