علی دایی زیر تیغ جراحی ! + عکس

مجموعه : مجله خبری
علی دایی زیر تیغ جراحی ! + عکس
علی دایی پس از تصادف دیشب در جاده کاشان به بیمارستان کاشان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. علی دایی امروز بعد از ظهر به تهران منتقل می شود.
 
 
علی دایی زیر تیغ جراحی ! + عکس