تبلیغات

تبلیغات

فراموش کاری این خانم در پمپ بنزین ! ( تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
فراموش کاری این خانم در پمپ بنزین ! ( تصویری)
این خانم بعد از بنزین زدن یادش میره شلنگ پمپ را از ورودی باک ماشین خارج کنه و با فراموشی کامل حرکت میکنه .فراموش کاری این خانم در پمپ بنزین ! ( تصویری)


فراموش کاری این خانم در پمپ بنزین ! ( تصویری)


فراموش کاری این خانم در پمپ بنزین ! ( تصویری)

تبلیغات