تبلیغات

تبلیغات

به این می گن خیابان ! (عکس)

به این می گن خیابان ! (عکس)
همینطور که در تصور مشاهده میکنید این خیابان خودشوی در کره جنوبی میباشد. نکته جالب تمیزی اسفالت و کیفیت آن هست.
 
 
 
ارسالی کاربران سایت
 
 
 
 

تبلیغات