لاچین سیر

املاک ویترین

فال روز : 3 تیر 1388

فال روز : 3 تیر 1388
 بره : 1 فروردین – 31 فروردین
تغییراتی در زندگی خانوادگی و شخصی تو پیش می آید كه موجب میشود تا این روند خشك و ثابت مشغول شود و نشاط تازه ای پیدا كند.

 

گاو : 1 اردیبهشت – 31 اردیبهشت
باید به قلب خود گوش سپرد و بیهوده آنرا متهم نساخت روحانبت و معنویت درون بهتر از این تظاهر های سطحی و خارجی است در درون خود عشق و ایمان را تجربه كن.

 

دوقلوها : 1 خرداد – 31 خرداد
باید گذاشت تا كارها روند طبیعی خود را طی كند دخالتهای بیجا و شتابزده ی ما این روند را مخدوش كرده و موجب میشود كه هر كاری از مسیر طبیعی خود خارج شده و به سایر كارها آسیب برساند.

 

خرچنگ : 1 تیر – 31 تیر
بحرانی تو را رنج میدهد اما مشكلی نیست تو به رغم مشكلات و دشواریهای موجود خواهی توانست از این بحران عبور كرده و خود را به ساحل نجات برسانی.

 

شیر : 1 مرداد – 31 مرداد
همانطوری كه انتظار داشتی كسی از راه میرسد و با آمدنش زندگی تو را در مسیر تازه ای قرار خواهد داد به جای شتابزدگی گاه باید منتظر بود تا زمانه خود تصمیم لازم را بگیرد.

 

سنبله : 1 شهریور – 31 شهریور
تو خود هم تنهایی از پس این كار بر می آیی و می توانی این پروژه را با موفقیت به سرانجام خود برسانی پس دیگر چه نیازی به دیگران هست كه اینطور دست خود را به سوی آنها دراز میكنی.

 

ترازو : 1 مهر – 30 مهر
اولین بار خلوص و پاك چشمی تو بود كه راه را بر تو باز كرد اینك تنها تلاش و كوشش صمیمانه ی توست كه میتواند تو را به مقصد برساند.

 

عقرب : 1 آبان – 30 آبان
امروز بر تو آشكار خواهد شد كه چه تفاوت زیادی بین تو و یكی از همكاران و جود دارد این شناخت میتواند نگاه تو را نسبت به بعضی مسائل تغییر دهد.

 

کمان : 1 آذر – 30 آذر
اكنون میفهمی كه برخلاف تصور قبلی همیشه دیگران در كنار تو نخواهند بود فكر میكردی در صداقت و رفاقت بعضی ها هیچ شك و تردیدی نیست اما اكنون این باور غلط از آب در آمده است.

 

بز : 1 دی – 30 دی
یك مشكل خانوادگی پیش می آید كه تو را وامیدارد تا در مورد بعضی از رفتارهای خود تجدید نظر كنی نگران نباش این تجدید نظر در مجموع كارها را رو به پیش خواهد برد.

 

ظرف آب : 1 بهمن – 30 بهمن
این لجبازی و سرسختی توست كه موجب میشود تا به رغم همه ی مشكلات و نابسامانیها اسب سركش خود را به سوی هدف برانی اراده ی قوی كه باشد بسیاری از دشواریها تسلیم خواهند شد.

 

ماهی : 1 اسفند – 30 اسفند
در زمینه ی كاری فضای خوب و مناسبی است بخصوص این روزها درمحیط كارخبرهای مسرت بخشی میرسد كه میتواند تا حدودی امیدوار كننده و نوید بخش باشد.

 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

 

loading...
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي