تبلیغات

تبلیغات

قدرت تاثیر بر جهان ( حتما بخونید )

قدرت تاثیر بر جهان ( حتما بخونید )

مراقب تاثیری که روی جهان می گذارید باشید …

هیتلر و چارلی چاپلین همسن بودند…هیتلر فقط چهر روز از چارلی کوچکتر بود !

چارلی گفته : این سرنوشت ما دوتا بود که یکی دنیا را بخنده بندازه و دیگری به گریه و اگر سرنوشت میخواست کاملا برعکس میشد …!

تفاوت تنها یک کلاه بود !!! 
 
 

تبلیغات