لاچین سیر

مردی که با چشمانش ماشین میکشد ! (عکس)

مردی که با چشمانش ماشین میکشد ! (عکس)
این مرد معروف در چین با پلک چشمانش ماشین را جابجا میکند !
 
 
 
با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد