پر بیننده ترین عکس سال 2011

پر بیننده ترین عکس سال 2011
این عکس به خاطر تفسیر جالبی که از فـیـس‌بـوک کرده است پربیننده‌ترین عکس سال 2011 تاکنون بوده است.