تبلیغات

تبلیغات

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

مراسم اولین سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی با حضور گسترده .مردم ،مسئولین و ورزشکاران در جوار امام زاده محمد کرج برگزار شد.

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

فرامرز خودنگار

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

تصاویر مراسم سالگرد درگذشت پهلوان روح الله داداشی

 

تبلیغات