خرید مشروب فروشی ها توسط مهدیه تهران !+عکس

مجموعه : جامعه و سیاست
خرید مشروب فروشی ها توسط مهدیه تهران !+عکس
 
مهدیه تهران اینطور "منتظر" مهدی (عج) بود، انتظاری توام با پاکسازی؛ ولو به قدر و وسع تطهیر یک دکان، یک تکه از زمین خدا، به اندازه کم کردن یک میخانه از میخانه های شهر، شاید شکستن و آتش زدن دکان مشروب فروشی ، دم دستی ترین و پرسروصداترین راه حل مبارزه با فساد بود، اما شیخ احمد کافی، بنیانگذار مهدیه تهران دم دستی ترین راه را انتخاب نکرده بود.
 
در تاریخ شیعه، حنجره هایی بوده اند که "نهاد" شده اند و "نهاد" آفریده اند، شیخ احمد کافی یکی از این حنجره ها بود.
 
بی شک یکی از منتظرترین آدمهای روزگار ما، واقعی ترین منتظران، مرحوم شیخ احمد کافی بنیانگذار "مهدیه تهران" است، او بود که برای اولین بار نهادی به نام "مهدیه" را -بر وزن حسینیه- در سال 1347 در یکی از مناطق مرکزی تهران-چهارراه گمرک و امیریه- بنیانگذاری کرد که تا امروز هم به حیات فرهنگی و مذهبی خود ادامه می دهد.
منبع : پارسینه