تبلیغات

تبلیغات

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس
 
تکناز : مردم کشور چین بسیار شگفت انگیز و باورنکردنی هستن، آنها بسیار با نظم و انضباط هستند. در این کشور بچه های کوچک باید آموزش های نظامی و خدمت سربازی را قبل از ورود به مدرسه بگذرانند تا به طور کامل نظم و انضباط را آموخته و آماده فرمان پذیری در مدرسه شوند !
 

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس
 
چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس

 

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس

 

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس

 

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس

 

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس

 

چینی ها قبل از ابتدایی رفتن سربازی می روند ! + عکس
 
 
 
 

تبلیغات