زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر

علی دایی بین کودکان زلزله زده

 

دایی در بازدید از مناطق زلزله زده

زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر

زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر

حامد بهداد در خیابان در حال جمع آوری کمکهای مردمی

زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر
حضور امدادگران آلمانی در منطقه زلزله زده آذربایجان
زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر

کریم باقری در حال جمع آوری کمک به زلزله زدگان

زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر

عکس بهداد سلیمی در حال خون دادن برای زلزله زدگان

زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر
 

زلزله دلخراش آذربایجان و حضور افراد معروف !+ تصاویر

 

 

a