لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)

مجموعه : دانستنی ها
دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
 
آیا می‌دانستید که:
در مجسمه‌هایی که برای یادبود سربازها می‌سازند:
اگر 2 پای اسب بالا باشد آن سرباز در میدان جنگ کشته شده.
اگر 1 پای اسب بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی از جنگ مرده.
اگر 4 پای اسب روی زمین باشد آن سرباز به مرگ طبیعی مرده.


دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
آیا میدانستید که:
مهاجرین انگلیسی در استرالیا با حیوان عجیبی روبرو شدند که بسیار بالا و دور می‌پریده. هنگامی‌که از بومیان در مورد این حیوان با حرکات بدن پرسیده‌اند آنها در جواب گفته‌اند: Kan Ghu Ru که در زبان انگلیسی به Kangaroo تبدیل شده است. در حقیقت منظور بومیان این بوده که “ما منظور شما را نمی‌فهمیم”.


دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
Each King on playing cards represent a King in real history:
Diamonds: Julius Cesar
Spades: King David
Clubs: Alexander The Great
Hearts: Charlemagne
 
آیا می‌دانستید که:
هر کدام از شاههای ورقهای بازی نشانگر شاهی در واقعیت است؟
خشت: ژولیوس سزار
♠ پیک: شاه دیوید

 

 
♣ خاج: اسکندر کبیر
دل: شارلمانی

 

 
 

دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
During historic civil wars, when troops returned without any casualties, a writing was put up so all can see, which read
“0 Killed”.
From here we get the expression “O.K.” which means all is good.
آیا می‌دانستید که:
در زمان جنگ‌های باستانی هنگامی که سپاهیان بدون تلفات از جنگ بر می‌گشتند پلاکاردی حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود
(تعداد تلفات 0)
ریشه OK از این اصطلاح است.


دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
The muscles in your heart have the strength to shoot your blood 10 meters in the air?
آیا می‌دانستید که:
ماهیچه‌های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع 10 متر به هوا پرتاب کنند؟


دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
Multiplying  111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
آیا می‌دانستید که:
111،111،111 × 111،111،111 = 12،345،678،987،654،321


دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)


 
دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)

دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)
دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33) 
دانستنی هایی بسیار جالب و خواندنی ! (33)ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي