تبلیغات

تبلیغات

طرح مطالعاتی 100روستای هدف گردشگری کشور

مجموعه : نکات سفر
“علی شعبانی” روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: 473روستا در سطح کشور با توجه به ظرفیت ها، جاذبه ها و قابلیت های ویژه تاریخی، فرهنگی،‌طبیعی و میراثی به عنوان روستاهای هدف گردشگری شناسایی و ثبت شده اند.
وی اظهار داشت : درهمین ارتباط طرح مطالعاتی 40روستای هدف گردشگری در دولت نهم و از محل اعتبارات ملی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده و براساس مطالعات علمی و پژوهشی انجام شده، زمینه برای واگذاری طرح های سرمایه گذاری این روستاها به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تامین و توسعه زیرساخت های گردشگری فراهم است.
شعبانی افزود: همچنین طرح مطالعاتی 52 روستای هدف گردشگری نیز در حال اجراست که این طرح ها براساس شرح خدمات مشخص شده و با هدف شناخت ظرفیت ها و زمینه سازی برای مشارکت بخش خصوصی برای تامین زیرساخت های گردشگری و تامین امکانات مورد نیاز اقامتی و خدماتی و رفاهی برای گردشگران داخلی و خارجی اجرا شده است.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت نهم در توسعه صنعت گردشگری و رونق روستاهای هدف گردشگری با توجه به قابلیت های موجود برای جذب گردشگر، اظهار داشت: استان های تهران و اصفهان دارای بیشترین تعداد روستاهای هدف گردشگری هستند.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی افزود: شناسایی و معرفی روستاهای هدف گردشگری نقش موثری در توسعه صنعت گردشگری کشور و همچنین ایجاد اشتغال پایدار و موثر در سطح روستاها و توسعه مناطق روستایی و عشایری و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها دارد.
به گفته شعبانی، روستاهای هدف گردشگری کشور با توجه به ظرفیتهای گردشگری منحصر
بفرد، دارای قابلیت ویژه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی دارند.

تبلیغات