لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

معمای جالب ریاضی ! ( تست هوش )

معمای جالب ریاضی ! ( تست هوش )

آیا می‌توانید در امتداد خطوط افقی و عمودی این شكل را به 7 قسمت تقسیم كنید؟

 

پرسش 2

9 توپ كوچك دارید كه یكی از آنها از ها وزن بیشتری دارد. چگونه می‌توانید تنها با دو بار وزن كردن توپی را كه سنگین‌تر است شناسایی كنید.

 

معمای جالب ریاضی ! ( تست هوش )

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

پاسخ 1

بر این اساس می‌توانید شكل را در امتداد خطوط به 7 قسمت تقسیم كنید.

 

معمای جالب ریاضی ! ( تست هوش )

 

 

پاسخ 2

توپ‌ها را به دو قسمت تقسیم كنید. روی هر یك از دو كفه ترازو3 تا از توپ‌ها را قرار دهید. به این ترتیب گروهی كه توپ سنگین تر در آن قرار دارد شناسایی می‌شود. سپس از این گروه 2 تا از توپ‌ها را برداشته و روی دو كفه ترازو قرار دهید به این ترتیب توپی كه وزن بیشتری دارد مشخص می‌شود.

 

فروش خودرو

Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي