عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 
مجمع الجزایر مالدیو در جنوب غربی کرانه‌های هندوستان قرار گرفته و کوتاهترین فاصلهٔ آن تا کرانه‌های هند، ۶۰۰ کیلومتر است. مالدیو شامل ۱۱۹۲ جزیره مرجانی کوچک، مسطح و کم‌ارتفاع و شمار زیادی آبسنگ است که تنها ۲۰۲ جزیره از آنها مسکونی هستند، برخی از جزایر مالدیو برای گردشگری اختصاص یافته‌اند. در این جزایر هتل‌هایی برای اقامت گردشگران ساخته شده که بیشتر کارمندان آن از مهاجران کشورهای همسایه هستند. گردشگران مستقیماّ از فرودگاه بین‌المللی ماله به این جزایر می‌آیند. مردم عادی مالدیو، ارتباط چندانی با گردشگران خارجی ندارند.

 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

 

2

 

 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو


 

 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو


 

 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو


 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو


 

 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو
 

عکس های زیبا و رویایی از جزایر مالدیو