لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !

عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
 
این نمونه ای از ابتکار و خلاقیت یک دانشجوی لبنانی در ساخت اتومبیل سوپر اسپورت  دست ساز میباشد. این اتومبیل حدود 90 هزار دلار برای این دانشجو خرج داشته !
 

عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
عکس هایی از اتومبیل دست ساز دانشجوی لبنانی !
 
 
 

فروش خودرو

loading...

درمان ریزش مو