لاچین سیر

تصویر متحرک شکار به سبک روباه قرمز

تصویر متحرک شکار به سبک روباه قرمز

پرش جالب روباه به داخل حفره برای شکار بسیار جالب است !

 

 

 

تصویر متحرک شکار به سبک روباه قرمز

 

تصویر متحرک شکار به سبک روباه قرمز

 

منبع : زیست نیوز

با يک کليک همسر آينده خود را انتخاب کنيد