تبلیغات

تبلیغات

تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور

تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
در بیشتر بخش های این هتل از انرژی خورشیدی استفاده میگردد و برای روشنایی آن تا حد امكان از نور بیرون استفاده میشود. به همین دلیل مصرف انرژی كل این هتل به شدت كم شده است. با همه اینها ظاهری مدرن و زیبا یكی از خصوصیات انكار نشدنی این هتل لوكس به شمار می آید.
به گزارش تکناز به تازگی در سنگاپور هتل پارك رویال به بهره برداری رسیده است. این هتل که یک ساختمان کاملا سبز نام گرفته، شاهکاری دیگر از شرکت WOHA است که با گیاهان بكار گرفته در این هتل و بالطبع، مصرف پایین انرژی آن مدعی سبز بودن آن است. در این هتل بیش از 15 هزار متر مربع فضای سبز بكار رفته است. یك باغ مخصوص گیاهان جنگل های بارانی دارد و سبزیجات هتل از همین باغ ها تامین میشود.
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 
تصاویری دیدنی از یک هتل لوکس و کاملا سبز در سنـگاپور
 

تبلیغات