تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

مجموعه : عکس های طبیعت
عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
 جنگل‌های بارانی آمازون در تمام فصول سال دارای هوایی گرم با رطوبتی بسیار زیاد است. تقریباَ هر روزه باران سنگینی در سرتاسر آمازون می‌بارد. تخریب بزرگ‌ترین جنگل بارانی جهان طی دو سال گذشته برای دومین بار به بالاترین حد خود رسید.
 
به گزارش تکناز سال گذشته بخشی از جنگل آمازون به وسعت ۲۳ هزار کیلومتر مربع نابود شد. طرفداران محیط زیست می‌گویند دامداران و چوب‌برها درختان جنگل‌های بارانی و علفزارهای استوایی را نابود می‌کنند و کشاورزان زمین‌های خالی‌شده از درخت را به کشتزار تبدیل می‌کنند.
 
عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
 

 عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
  0

 عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
عکس های طبیعت

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
 

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
 

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

20عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
 

عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)
 

 عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

 عکس هایی از چشم اندازهای طبیعت آمازون (2)

 

 

تبلیغات