لاچین سیر

املاک ویترین

فروش خودرو

لیزیک عینک

اینجا همه چی ارزان است ؟ ( شعر جالب )

مجموعه : فرهنگ و هنر
اینجا همه چی ارزان است ؟ ( شعر جالب )
 
چه کسی می گوید که گرانی شده است؟ 
دوره ارزانی است
 
دل ریودن ارزان
دل شکستن ارزان
         
دوستی ارزان است
 دشمنی ها ارزان     
  
چه شرافت ارزان            
تن عریان ارزان
 
آبرو قیمت یک تکه نان  
 و دروغ از همه چبز ارزان تر 

قیمت عشق چقدر کم شده است    
کمتر از آب روان
 
و چه تخفیف بزرگی خورده
 قیمت هر انسان!

 

فروش خودرو

بازی پادشاه

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي