لاچین سیر

دانلود آهنگ جدید

لیزیک عینک

فروش خودرو

املاک ویترین

به ازای هر 100زن در ایران 104 مرد وجود دارد

مجموعه : مجله خبری
محمد مدد ، رییس مرکز آمار ایران در خصوص جمعیت زن و مرد گفت: بر خلاف آنچه دیگران اعلام میکنند، هم اكنون جمعیت مردها نسبت به زنان بیشتر است و نسبت جنسیتی برای هر ١٠٠ زن ١٠٤ مرد است، در حالی که این نسبتطور استاندارد ١٠٠ به ١٠٥ است.
وی از افزایش سن ازدواج در کشور خبر داد و گفت: مطابق نتایج سرشماری سال گذشته، سن ازدواج در مردها ٦ دهم سال و در زنان ٨ دهم سال نسبت به سال ٧٥ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس سرشماری سال قبل، تقاضا برای ازدواج نسبت به گذشته کمتر نشدهاست و در حالی که در سال ٧٥، ٥٩ درصد بانوان ازدواج کردهاند، در سال ٨٥ این میزان به ٦٤ درصد رسید. در مردها نیز با رشد ٤ درصدی ازدواج مواجه بودیم.

وی تصریح کرد: این میزان در شهر قم به حد استاندارد رسیده است، یعنی برای هر ١٠٠ زن، ١٠٥ مرد وجود دارد.

او به میانگین سن ازدواج در كشور اشاره کرد و گفت: میانگین سن ازدواج در مردان ٢/٢٦ سال و در زنان با یک صدم سال کاهش نسبت به سال ٧٥ به ٢/٢٣ سال رسیده است.

رییس مرکز آمار ایران همچنین از رشد سن جمعیت کشور خبر داد و گفت: هم اکنون هرم جمعیت کشور از نوجوانی به جوانی در حال حرکت است. یعنی در سال ٧٥، میانگین سنی جمعیت ٣/٢٤ سال بوده است که این میزان در سال گذشته به ٢٨ سال رسیده است.

Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي
ورزشي