لاچین سیر

املاک ویترین

نخست وزیری در قالب راننده تاکسی (تصویری)

مجموعه : مجله خبری
نخست وزیری در قالب راننده تاکسی (تصویری)
نخست وزیر کشور نروژ پشت رل تاکسی نشست تا درد دل مردم را مستقیم بشنود. او نام خود را فقط بعد از پرسش مسافران اعلام می کرد.

او بعد از این حرکت جالب گفته است که متوجه شده که مردم واقعا چه درخواست هایی دارند و از رهبر خود چه می خواهند.

نخست وزیری در قالب راننده تاکسی (تصویری)

نخست وزیری در قالب راننده تاکسی (تصویری)

نخست وزیری در قالب راننده تاکسی (تصویری)
منبع : البرز نیوز
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي