تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب از جداسازی سالم دوقلو های به هم چسبیده

تصاویر جالب از جداسازی سالم دوقلو های به هم چسبیده
بارها و بارها به دنیا آمدن دوقلو های به هم چسبیده دیده شده ولی در اکثر موارد جداسازی آن ها موجب مرگ آن ها می شود.
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به دلیل آنکه در نورون ها و سلول های عصبی آنها ممکن است تداخل به وجود بیاید در اکثر موارد منجر به مرگ آنها می شود.

در ادامه تصاویری از دوقلوهای به هم چسبیده را مشاهده خواهید کرد که پزشکان توانسته اند آن ها را صحیح و سالم از هم جدا کنند.

تبلیغات