a

قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

در نشست تخصصی بررسی شرایط فعلی سینمای کودک از مهتاب کرامتی تقدیر شد. نشست تخصصی بررسی شرایط فعلی سینمای کودک در حاشیه جشنواره سینمای کودک در اصفهان برگزار شد.

قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

قدردانی از مهتاب کرامتی در اصفهان + تصاویر

 

اقتصاد ایران آنلاین

a