لاچین سیر

املاک ویترین

کتاب کافه پیانو باز هم جنجالی شد

مجموعه : مجله خبری
در روزهای اخیر بسیاری از خوانندگان این کتاب و کسانی که پیش از این و عموماً قبل از انتخابات به خرید این کتاب دست زده بودند؛ به پس دادن کتاب به کتاب فروشی نشر چشمه اقدام کردهاند. طبق شنیدهها این اتفاق بعد از اعلام موضع سیاسی نویسنده این کتاب، فرهاد جعفری رخ داده است. این اقدام در نوع خود بیسابقه بوده است. بسیاری از خوانندگان و دارندگان این کتاب، نسخههای «کافه پیانو» خود را به فروشگاه نشر چشمه پس دادند.

هفته گذشته خوانندگان شهرستانی هم به این حرکت پیوستند و کتابهای خود را به تهران ارسال کردند. این اقدام ظاهراً به پیروی از دعوتهای اینترنتی صورت گرفته است. «کافه پیانو» اولین بار در نمایشگاه کتاب سال 87 منتشر شد و ظرف یک سال به بیش از 20 چاپ رسید.

این رمان همچنین در نظرخواهی سال گذشته روزنامه اعتماد از منتقدان و نویسندگان به عنوان رمان برگزیده سال انتخاب شد اما اعلام موضع این نویسنده درباره انتخابات روی گروهی از خوانندگان این رمان تأثیر گذاشت. گفته میشود دومین کتاب جعفری مجموعهای از نامهها و ایمیلهایی است که این نویسنده بعد از انتشار رمان «کافه پیانو» دریافت کرده است.

به غیر از خبر فوق منبعی آگاه اعلام کرده است برخی از نزدیکان به این نویسنده که پس از اعلام مواضع او وی را طرد کردهاند؛ جهتگیری وی را ناشی از عدم تقوای او دانستهاند و در یادداشتها و مقالههایی که در سایتها و وبلاگها قرار گرفته است به جعفری برای اشاعه چنین تفکری اعتراض کردهاند.

ماجرا چگونه آغاز شد

شب 22 خرداد؛ زمانی که شبکه تلویزیونی بیبیسی در حال اعلام اخبار انتخابات ایران بود، فرهاد جعفری با این شبکه تماس گرفت و به اعلام نکاتی درباره انتخابات پرداخت. او که پیش از انتخابات در بیانیهای 12 مادهای از محمود احمدینژاد حمایت کرده بود؛ بر خلاف جریان فکری همسویش که مصاحبه با این شبکه را ممنوع اعلام کرده بودند، رفتار کرد. این رفتار غیرقانونی از سوی فرهاد جعفری دو بار دیگر نیز تکرار شد و این عمل در حالی انجام میشد که صراحتاً اعلام شده بود که مصاحبه با این شبکه ممنوع است. جالب اینکه او هر سه بار خود اقدام به برقراری تماس کرده است.

ماجرای فرهاد جعفری اما آغازی دیگر هم داشت. او پیش از انتخابات در اظهاراتی بسیار تند به مخالفت با رقبای احمدینژاد پرداخت. اظهارات او به حدی تند بود که سایتهای تندروی حامی محمود احمدینژاد به حمایت از او پرداختند و او را مظلوم نامیدند.

جعفری در یکی از جلسات حمایت از احمدینژاد شرکت کرده بود و طی آن جلسه میرحسین موسوی و خاتمی را «چپ دموکراتنما» خوانده بود و از این موضوع که «آقای احمدینژاد در این چهارسال دست بخشی از روحانیون و روحانیزادگان را از قدرت کوتاه کرد» ابراز خوشنودی کرده بود.

جعفری اما تنها به اینگونه حرفهای تند اکتفا نکرده بود و حتی در وبلاگ شخصیاش از اینکه اکثریت اطرافیانش به موسوی رأی میدهند ابراز ناراحتی کرده بود. البته او به این نکته هم اشاره کرده که قصد رأی دادن را نداشته و تنها به دلیل اینکه موسوی رأی نیاورد به احمدینژاد رأی خواهد داد.

درج خبر و تکذیب

خبر بازپس دادن کتاب کافه پیانو در تعداد بسیار، چند روزی است که در سایتهای مختلف درج شده است. با این اوصاف مسئولان کتاب فروشی نشر چشمه به تکذیب این اخبار میپردازند و تعداد کتابهای پس داده شده را بیش از 40 جلد نمیدانند.

این در حالی است که تعداد کتب مرجوعی بیش از هزار جلد عنوان شده است. گفتنی است کسانی که کتابها را به کتابفروشی پس آورده بودند در مقابل کتاب تقاضای عودت وجه نکرده بودند. شهرستانیها هم در تعداد بسیار زیاد از طریق پست کتاب را پس دادهاند.

loading...
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي