لاچین سیر

آرایشی

آرایشی

فروش خودرو

زیبایی بهروز

مقایسه غرور انگیز قدرت نظامی ایران !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
مقایسه غرور انگیز قدرت نظامی ایران !+ عکس
 
سال 1367
ناو سهند توسط نیروی دریایی و هوایی شیطان بزرگ امریکا در جنگی نا برابر مورد حمله قرار گرفت و نهایتا امریکایی ها خدمه بی دفاع ایرانی سوار بر قایق نجات را تیرباران کردند

سال 1389
ناو پیشرفته الوند ساخت ایران پس از عبور از کانال سوئز به ابهای اسراییل رسید گشت نظامی اسراییل به این ناو اخطار داد و خواست تا متوقف شود و خودش را معرفی کند کاپیتان ایرانی با اقتدار در پاسخ با بیسیم رادیویی گفت:
Shut up (خفه شو)

فروش خودرو

loading...