تبلیغات

تبلیغات

پلکان بورن روی کوه Bueren در بلژیک (+ تصاویر )

پلکان بورن روی کوه Bueren در بلژیک (+ تصاویر )

پلکان بورن روی کوه Bueren در بلژیک
البته بورن Bueren واقعا یک کوه نیست، فقط یک بلندی در شهر لییژ است، این پلکان ۳۷۴ پله دارد. در سال ۱۸۸۱ این پلکان برای آن ساخته شد که سربازها بتوانند با پرهیز از عبور و مرور در گذرگاه‌های خطرناک، از یک بلندی واقع در شهر پایین بالا و پایین بروند.

 

 این ساختمان، به افتخار یک اشراف‌زاده قرن پانزده، به نام وینسنت دو بورن، این نام را گرفته است.

 پلکان بورن روی کوه Bueren در بلژیک (+ تصاویر )

  پلکان بورن روی کوه Bueren در بلژیک (+ تصاویر )

 

تبلیغات