لاچین سیر

تاسف مشاور احمدی‏نژاد برای صدا و سیما

مجموعه : مجله خبری
مشاور رئیسجمهور افزود: آیا استقبال گسترده و پرشكوه اقشار مختلف مردم كه علیرغم گرمای شدید تابستان مشهد از فرودگاه تا صحن حرم رضوی امتداد داشته و خیل جمعیتی كه برای شنیدن سخنرانی رئیسجمهور محبوب خود آمده بودند از نظر مدیران رسانه ملی ارزش خبری نداشته است؟
جواد شمقدری از اقدام رسانهی ملی به خاطر عدم پخش سخنرانی احمدینژاد در جمع مردم مشهد انتقاد كرد.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی هیأت اسلامی هنرمندان، مشاور رئیسجمهور در امور هنری، ضمن ابراز تأسف نسبت به عملكرد ضعیف صدا و سیما در پوشش اخبار و سخنرانیهای رئیسجمهور گفت : متأسفانه صدا و سیما بعد از انتخابات حماسی و شكوهمند 22 خرداد نیز اخبار و مواضع رئیسجمهور را كه عالیترین مقام اجرایی كشور است را آن چنان كه بایسته و شایسته پوشش نمیدهد.
وی افزود: امتناع مدیران تلویزیون از پخش سخنرانی اخیر دكتر احمدینژاد در صحن حرم حضرت رضا (ع) كه با استقبال گسترده مردم مشهد همراه بود، نشان داد در سازمان صدا و سیما همچنان نسبت به پخش اخبار دولت خدمتگزار و رئیسجمهور مردمی دكتر احمدینژاد مقاومت وجود دارد و علیرغم تغییر شرایط و به ویژه حوادث پس از انتخابات، هنوز تلویزیون در سیاستهای چهار سال گذشته خود تجدیدنظر نكرده است.
مشاور رئیسجمهور افزود: آیا استقبال گسترده و پرشكوه اقشار مختلف مردم كه علیرغم گرمای شدید تابستان مشهد از فرودگاه تا صحن حرم رضوی امتداد داشته و خیل جمعیتی كه برای شنیدن سخنرانی رئیسجمهور محبوب خود آمده بودند از نظر مدیران رسانه ملی ارزش خبری نداشته است؟ یا این كه برخی مایل نیستند صحنههای مستند ارتباط قلبی و عاطفی ملت ایران با رئیسجمهور منتخب خود نشان داده شود، تا شاید دشمن همچنان فرصت داشته باشد بر طبل عدم مشروعیت دولت و نظام بكوبد؟

شمقدری همچنین با اشاره به اتفاقات تلخ و ناخوشایند پس از انتخابات تأكید كرد : صدا و سیما در مواجهه با اقدامات ساختارشكنانه و قانونستیزیهای جریانات افراطی و مرتبط با بیگانه نیز موضعی انفعالی از خود نشان داد، در حالی كه میتوانست و میتواند به مراتب نقش فعالتر دراطلاعرسانی، روشنگری و تحلیل رویدادها داشته باشد.