لاچین سیر

املاک ویترین

30 درصد جمعیت جهان در2013 آن لاین هستند!

مجموعه : دنیای آنلاین

نتایج یک گزارش جهانی نشان می دهد که در سال 2013 بیش از 2/2 میلیارد نفر برابر با 30 درصد از جمعیت جهانی به اینترنت متصل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقاتی فارستر در گزارش "پیش بینی جمعیت آنلاین جهانی از 2008 تا 2013" نشان داد که در سال 2013 تعداد افرادی که به وب متصل می شوند با 45 درصد رشد نسبت به امروز به 2/2 میلیارد نفر خواهد رسید که این تعداد برابر با 30 درصد از کل جمعیت جهانی است. در سال 2013 تعداد جمعیت جهانی به حدود هفت میلیارد نفر بالغ خواهد شد.

برپایه این محاسبات بحران اقتصادی جهانی هیچ تاثیری بر روی استفاده از اینترنت نخواهد گذاشت و اتصال آنلاین به شبکه در سطح بین المللی به رشد خود ادامه می دهد.

این پیش بینی ها به صورت منطقه ای رشد کاربران اینترنت را به شرح زیر نشان می دهد:

تا سال 2013 بیش از 17 درصد جمعیت جهان در چین زندگی می کنند. ریتم رشد در آمریکا، اروپای غربی و سایر مناطق صنعتی بین یک تا سه درصد خواهد بود.

نفوذ در شبکه در آمریکا به 82 درصد خواهد رسید که این رقم در حال حاضر 73 درصد است. رقم رشد روسیه و ترکیه در اتصال به اینترنت به هشت درصد می رسد.

آفریقا و خاورمیانه رشد بسیار شدیدی را نشان می دهند به طوری که تا سال 2013 بیش از 13 درصد از مجموع اتصالات به اینترنت در این مناطق به ثبت خواهد رسید. به خصوص در آمریکا تعداد کاربران متصل به اینترنت از 1/111 میلیون نفر فعلی به 224 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

براساس گزارش وب نیوز، به اعتقاد موسسه فارستر شرکتهای چند ملیتی به خوبی از دینامیکهای جمعیت جهانی آنلاین برای استفاده از فرصتهای نوظهور آگاهند.
loading...
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي